О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Донецький обласний центр зайнятості оголошує відбір навчальних закладів Донецької області на 2018 рік для організації професійного навчання зареєстрованихбезробітних та їх проживання в період навчання

 

На підставі Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) проживання в період навчання, затвердженогонаказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 № 269 (зі змінами та доповненнями) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2013 за № 843/23375, Донецький обласний центр зайнятості оголошує відбір професійно – технічних та вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання (далі - навчальний заклад) для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) проживання в період навчання.

Для участі у відборі навчальні заклади з 9 години 19.12.2017 до 17 години 17.01.2018 мають подати до Донецького обласного центру зайнятості (84331, м. Краматорськ, бул. Краматорський, 41, каб. 212) пропозиції про участь у відборі разом з документами, зазначеними в додатку 1 до цього оголошення.

Засідання комісії з відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) проживання в період навчання відбудеться 18.01.2018 о 10 год. 00 хв. у приміщенні Краматорського міського центру зайнятості (84333, м. Краматорськ, вул. Рум’янцева, 4, 2-й поверх) для проведення розкриття пропозицій навчальнихзакладів.

Критеріями прийнятності навчальних закладів – претендентів на участь у відборі є подання всіх документів, зазначених у додатку 1, який оприлюднено на сайті Донецькогообласного центру зайнятості, відповідність матеріально – технічного, навчально – методичного та кадрового забезпечення для здійснення повного виконання робочих навчальнихпланів і  робочих навчальних програм,  умов проживання у гуртожитку (за наявності гуртожитку або місць для забезпечення проживання безробітних у гуртожитках інших навчальнихзакладів) вимогам законодавства.

Документи, що подаються на розгляд комісії, мають бути належним чином оформлені (підписані керівником навчального закладу, копії - завірені в установленому порядку). Документи вкладаються в окремий конверт, який запечатується, скріплюється печаткою навчального закладу та надсилається або подається до центру зайнятості з написом: "На відбірнавчальних закладів (професійне навчання)" або "На відбір навчальних закладів (проживання)» .

Перелік професій (спеціальностей, напрямів або галузей знань), за якими  передбачається організація професійного навчання безробітних у 2018 році, наведено у додатку 2 доцього оголошення.

Прогнозована загальна чисельність слухачів з числа безробітних, які проходитимуть профнавчання у 2018 році складає 10217 осіб, зокрема тих, які потребуватимуть місць для проживання  – 31 особа.

 

Додатки:

1. Перелік документів, які входять до пропозиції навчального  закладу.

2. Перелік професій та напрямків підвищення кваліфікації, за якими оголошується відбір навчальних закладів.

 

Телефони для довідок: (0626) 48-57-52, (050)2603686, (098)9802109, (066) 4748779.

 

 

Додаток 1

 

Перелік документів, які входять

до пропозиції про участь у відборі навчального закладу

 

1. Копію ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою окремою професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) – у разі отримання ліцензії до набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» або інформацію щодо рішення органів ліцензування, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», про видачу ліцензії (із зазначенням реквізитів цього рішення) або ліцензію (копію ліцензії), видану органом ліцензування на паперовому носії, - у разі отримання ліцензії після набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; копію сертифіката про акредитацію навчального закладу (спеціальності) і додатка до нього чи у разі наявності – копію сертифіката про акредитацію освітньої програми чи копію свідоцтва про атестацію з додатками;

2. Кошторис витрат на професійне навчання з детальними розрахунками за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань), складені відповідно до законодавства із розрахунку мінімальної (7 чол.) кількості слухачів в групі;

 Вартість надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами розраховувати відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними а комунальними навчальними закладами».

*Звертаємо Вашу увагу, що з переможцями відбору договори на професійне навчання безробітних будуть укладатися на кількість осіб, що не перевищує повнокомплектної групи у відповідності до ліцензійного обсягу. При цьому в кошторисі витрат будуть проведені відповідні розрахунки.

   3. Інформація про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання, умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, встановленим законодавством;

4. Кошторис витрат або калькуляцію на проживання одного слухача на добу, складений відповідно до законодавства;

5. Інформація про наявність матеріально - технічного, навчального – методичного та кадрового забезпечення (кабінетів, лабораторій, навчальних майстерень, їх обладнання, комплексного методичного забезпечення навчального процесу, педагогічних кадрів, які будуть здійснювати професійне навчання безробітних, із зазначенням їх складу), баз для проведення виробничої практики.

 

Крім того учасникам відбору необхідно надати:

1. Копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2. Копію положення (статуту).

3. Робочий навчальний план, розроблений у відповідності до Державного стандарту професійно-технічної освіти, у разі відсутності Державного стандарту професійно-технічної освіти - відповідно до типового навчального плану Міністерства соціальної політики України, а у разі відсутності типового – у відповідності до ліцензійного навчального плану (2 прим.).

4. Копію свідоцтва про власність нерухомого майна, або договір оренди нерухомого майна, або інші документи, що підтверджують власність нерухомого майна (гуртожитку).  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                               Додаток 2

 

 

                                                                     ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ ТА НАПРЯМКІВ

                                                    для відбору навчальних закладів на 2018 рік

 

№№

п/п

Код професії

Назва професії (спеціальності, напрямку)

1      

8163

Апаратник хімводоочищення

2      

8332

Асфальтобетонник

3      

4222

Адміністратор

4      

4131

Агент з постачання

5      

3415

Агент торговельний

6      

7123

Бетоняр

7      

5123

Бармен

8      

8211

Верстатник широкого профілю 2 р.

9      

8323

Водій трамвая

10    

8334

Водій навантажувача

11    

8323

Водій тролейбуса

12    

8322

Водій автотранспортних засобів (категорії «С», «D», «Е»)

13    

7216

Водолаз

14    

4144

Діловод

15    

7212

Газорізальник

16    

7111

Гірник підземний

17    

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

18    

7137

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, 2 розряд

19    

7212

Електрогазозварник

20    

7241

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

21    

7212

Електрозварник ручного зварювання

22    

4212

Касир (в банку)

23    

4211

Касир торговельного залу

24    

4211

Касир (на підприемстві, в установі, організаціі)

25    

6113

Квітникар

26    

5112

Кондуктор громадського транспорту

27    

9411

Комірник

28    

8139

Кочегар - випалювач

29    

5122

Кухар

30    

7412

Кондитер

31    

2424

Інспектор (пенітенціарна система)

32    

7132

Лицювальник-плиточник

33    

7122

Маляр

34    

5141

Манікюрник

35    

7120

Монтажник будівельний

36    

7129

Монтажник – складальник алюмінієвих конструкцій

37    

7242

Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування

38    

8162

Машиніст котлів

39    

8111

Машиніст конвеєра

40    

8111

Машиніст екскаватора

41    

8332

Машиніст бульдозера (будівельні роботи)

42    

7136

Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування

43    

7214

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

44    

5132

Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)

45    

5132

Молодша медична сестра з догляду за хворими

46    

7122

Муляр

47    

7129

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

48    

8333

Машиніст крана (кранівник)

49    

8162

Машиніст (кочегар) котельні

50    

8162

Машиніст котлів

51    

6113

Озеленювач

52    

4112

Оператор комп’ютерної верстки

53    

4112

Оператор комп’ютерного набору

54    

4113

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

55    

4121

Обліковець з реестраціі бухгалтерських даних

56    

8162

Оператор котельні

57    

4121

Офісний службовець (бухгалтерія)

58    

5123

Офіціант

59    

5169

Охоронник

60    

5169

Охоронець

61    

5142

Покоївка

62    

7131

Покрівельник

63    

5220

Продавець продовольчих товарів

64    

5220

Продавець непродовольчих товарів

65    

5141

Перукар (перукар-модельєр)

66    

5220

Продавець-консультант

67    

7129

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

68    

4115

Секретар-друкарка

69    

4115

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

70    

7241

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

71    

7233

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

72    

7233

Слюсар аварійно-відбудовних робіт

73    

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

74    

7233

Слюсар-ремонтник

75    

7136

Слюсар - сантехнік

76    

7422

Столяр

77    

7215

Стропальник

78    

5133

Соціальний робітник

79    

7124

Тесляр

80    

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

81    

8211

Токар

82    

8211

Токар-розточавальник

83    

7331

Флорист

84    

8211

Фрезерувальник

85    

7436

Швачка

86    

7133

Штукатур 2, 3р.

87    

8211

Шліфувальник

 

 

 

 

Інтегровані професії

1

7141, 7133

Маляр, штукатур

2

7141, 7133, 7132

Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник

3

7137, 7241

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 2 розряд, , Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, 2 розряд

4

7129, 7136

Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3 р., монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 2р.

5

5220

Продавець продовольчих товарів, Продавець непродовольчих товарів

6

5122, 7412

Кухар, Кондитер

7

4222, 4112

Адміністратор, Оператор комп’ютерного набору

8

4112

Оператор комп’ютерного набору, Оператор комп’ютерної верстки

9

4112, 4115

Оператор комп’ютерного набору, Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

10

5141

Перукар, Манікюрник

11

5141

Перукар (перукар – модельєр), манікюрник, педикюрник

12

 4112, 4211

Оператор комп’ютерного набору, Касир торговельного залу

13

4112, 4121

 Оператор комп’ютерного набору, Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

14

4112,4115

Оператор комп’ютерного набору, Секретар-друкарка

15

4112, 4121

Оператор комп’ютерного набору, Офісний службовець (бухгалтерія)

 

16

8224, 4112

Фотограф (фотороботи), Оператор комп’ютерної верстки

 

 

Напрями підвищення кваліфікації

1

2320

Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2

4112

Оператори машин для оброблення текстів і подібні професії

3

7141

Маляри

4

7129

Будівельники, ремонтники споруд та верхолази

5

7124

Тесляри та столяри

6

5141

Перукарі, гримери-пастижери та косметики

7

5220

Продавці в магазинах

8

5131

Помічник вихователя

9

8162

Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери

10

8331

Тракторист

11

9132

Прибиральник виробничих приміщень

12

9322

Підсобний робітник

13

9333

Вантажник

14

9132

Кухонний робітник

15

9141

Опалювач

16

2149.2

Охорона праці

17

9161

Робітник з благоустрою

18

9162

Двірник

19

2149.2

Загальний курс охорони праці

20

2149.2

Загальний курс охорони праці (машиніст компресорних установок, наповнювач балонів, оператор котельні, стропальник, ізолювальник, слюсар по експлуатації і ремонту газового устаткування, оператор АЗС)

21

1475.2

Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку

22

1475.4

Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління

23

1475.4

Менеджер (управитель) із збуту

24

1475.4

Менеджер (управитель) з постачання

25

1476.1

Менеджери (управителі) з реклами

26

1477.1

Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу

27

1491

Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві

28

1453.2

Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами

29

2149.2

Інженер з охорони праці

30

2351.2

Інші професіонали з методів навчання

31

2359.2

Інші професіонали в галузі навчання

32

3340

Інші фахівці в галузі освіти

33

2411.2

Аудитори та кваліфіковані бухгалтери

34

3429

Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери

35

4222

Службовці з інформування (довідок)

36

2419.2

Фахівець з ефективності підприємництва

37

3121

Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)

38

2441.2

Економісти (професійна назва робіт «Економіст з праці»)

39

2441.2

Економісти (професійна назва робіт «Економіст з планування»)

40

2441.2

Економісти (професійна назва робіт «Економіст з договірної та претензійної роботи»)

41

2441.2

Економісти (професійна назва робіт «Економіст з фінансової роботи»)

42

2132

Професіонали в галузі програмування

43

1455.1

Менеджери (управителі) в готельному господарстві

                                                                                                                                                        

Анонс/Подія: 
Анонс події