Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

04.01.2021
Шановні роботодавці у зв’язку зі зміною реквізитів щодо сплати коштів за видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, надаємо Вам нові реквізити: розрахунковий рахунок № UA968999980000355489304105059, одержувач – Краматорський міський центр зайнятості; код ЄДРПОУ 23419575; банк - Казначейство України (ЕАП); МФО 899998. Також нагадуємо, що розмір плати за видачу або продовження дії дозволу становить:
26.11.2019

Шановні роботодавці у зв’язку зі зміною реквізитів щодо сплати коштів за видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, надаємо Вам нові реквізити

10.07.2019

Згідно наказу Міністерства соціальної політики України №815 від 07.08.2015 «Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого  виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців» та Порядку її подання», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2015 року №1225/27670, форма звітності № 1-ПА заповнюється суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктами господарювання, що здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців.

07.12.2018

На виконання пункту 3 частини другої статті 421 Закону України "Про зайнятість населення" розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018р. №154-р (далі – розпорядження) затверджений перелік світових рейтингів університетів для визначення особливої категорії іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні.

21.03.2018

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

09.01.2020

До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері надання послуг з посередництва у працевлаштуванні.

10.09.2019

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!

Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», з 01.01.2019 року збільшено прожитковий мінімум для працездатних осіб, який складає 1921 грн.; розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2019 року складає 4173 грн.

09.01.2019

З метою однозначного застосування пункту 3 частини другої статті 425 Закону України „Про зайнятість населення” звертаємо увагу на наступне.

25.10.2018

Відповідно до частини третьої статті 427 Закону України «Про зайнятість населення» у разі відсутності підстав, передбачених частиною третьою статті 428 цього Закону, територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, приймає рішення про видачу або продовження дії, або внесення змін до дозволу у строки, встановлені статтею 426 цього Закону, та протягом двох робочих днів надсилає роботодавцю копію цього рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати (у разі прийняття рішення про видачу або продовження дії дозволу), а також розміщує на офіційному веб-сайті територіального органу державної служби зайнятості інформацію про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати.

01.02.2018