ЗАКОН УКРАЇНИ

Про зайнятість населення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст.243)

30.01.2018

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

_____________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

_____________________________________

 (повне та скорочене найменування роботодавця —

_____________________________________

юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)

ЗАЯВА
про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства

30.01.2018

Уряд затвердив форми заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії такого дозволу та внесення змін до нього. Таким чином спрощено механізм оформлення роботодавцями відповідних документів для вирішення питань залучення праці іноземних фахівців в Україні.

 

30.01.2018