27.03.2023 | 09:13

Якщо Ви - внутрішньо переміщена особа або особа, яка перебуває на території, де ведуться бойові дії, та у Вас не розірвані трудові відносини з роботодавцем, то Ви маєте право припинити такий трудовий договір в односторонньому порядку. Для отримання статусу безробітного Вам необхідно подати заяву на ім'я роботодавця про припинення трудового договору до будь-якого центру зайнятості України, де наразі фактично проживає внутрішньо переміщена особа. В свою чергу, фахівці центру зайнятості інформують про це самого роботодавця будь-якими засобами комунікації (у тому числі електронними), Пенсійний фонд України та Державну податкову службу.

Якщо Ви не відноситесь до категорії ВПО та дія Вашого трудовий договору з роботодавцем призупинена, Ви не маєте права на набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю, оскільки призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. Відповідно до статті 43 Закону України «Про зайнятість населення» статус безробітного може набути особа працездатного віку, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи. Тобто, для набуття статусу безробітного необхідно припинити трудові відносини з роботодавцем.