21.09.2018 | 11:46

Якщо Ви створюєте нові робочі місця і працевлаштовуєте робітників за сприяння служби зайнятості,

у Вас відсутня заборгованість зі сплати єдиного внеску,

тоді Ви можете звернутися до служби зайнятості за отриманням компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску

за кожну працевлаштовану особу.

 

Додаткову інформацію можна отримати у найближчому центрі зайнятості.

 

Компенсація роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску здійснюється відповідно до статті 26 та частини 2 статті 27 Закону України «Про зайнятість населення»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/page2

 та Порядку № 347 від 15 квітня 2013 року (зі змінами) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347-2013-%D0%BF