15.01.2020 | 12:48

Дискримінація — це нерівноцінне ставлення до людей на основі їх особистих якостей, які можуть включати вік, стать, сексуальну орієнтацію, національність або фізичних особливостей.

У сучасному світі дискримінація — одне з найбільш поширених порушень прав людини. В її основі лежить неприйняття відмінностей між людьми, неповага до принципу рівності прав та свобод людини. Багато таких проявів дискримінації мають місце у сфері соціально-трудових відносин.

14 січня в Краматорському міському центрі зайнятості відбувся тренінг «Забезпечення рівних можливостей на робочому місці». Головна мета  заходу - всебічне висвітлення проблем дискримінації та шляхів подолання цього.

Під час тренінгу розглядалися основні упередження при прийомі на роботу, рівність прав і обов'язків, однакове ставлення до чоловіків і жінок, незалежно від їх статі, віку, національності. У наочній формі були показані стереотипи, на прикладі поділу за професіями. Учасники тренінгу обговорили ряд актуальних питань, що стосується ризиків дискримінації на робочому місці та отримали знання та навички вирішення цих питань.