15.09.2020 | 16:29

15 вересня була створена та провела перше установче засідання Рада роботодавців при Маріупольському міському центрі зайнятості (далі за текстом – РРМ).

Основними завданням РРМ є вдосконалення стратегії взаємодії служби зайнятості з роботодавцями, відпрацювання нових форм і методів роботи, підвищення ефективності надання послуг роботодавцям, вироблення пропозицій для розв’язання проблемних питань. Створення такого органу взаємодії викликане потребою у дієвому майданчику співпраці служби зайнятості з роботодавцями та іншими учасниками регулювання ринку праці.

Робота щодо створення Ради роботодавців при Маріупольському міському центрі зайнятості проводилася з початку року.

Директор Маріупольського міського центру зайнятості Юрій Чуприн розповів про сучасні інструменти регулювання ринку праці, нові важелі стимулювання зайнятості та створення нових робочих місць. Звернув увагу присутніх на важливості взаємодії в напрямку покращення соціальної відповідальності представників бізнесу, легалізації найманої робочої сили та оплати праці. «Ідея створення Ради роботодавців виникла для більш комфортної взаємодії. Це такий орган, який би розповів службі зайнятості про проблеми, з якими стикається і малий, і великий бізнес, для швидшого їх вирішення», – зазначив очільник центру зайнятості.

На першому засіданні члени РРМ, до якої увійшли 42 представники містоутворюючих підприємств, підприємців, представників центру зайнятості та інших установ, що беруть участь у регулюванні ринку праці, затвердили положення, обрали голову та заступників, виокремили основні проблеми, які необхідно вирішувати на наступних засіданнях. Був затверджений план роботи РРМ на IV квартал 2020 р. та обговорено питання організації перепрофілювання дорослого населення задля задоволення потреб роботодавців у необхідних кадрах.

Рада роботодавців при Маріупольському міському центрі зайнятості є постійно діючим консультативно-дорадчим незалежним органом в системі соціального партнерства. Основними напрямками роботи РРМ є забезпечення оптимальної співпраці між роботодавцями Маріуполя та міським центром зайнятості, участі роботодавців у формуванні та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, прогнозуванні потреб ринку праці у фахівцях та інше.