08.05.2018 | 14:54

Якщо Ви бажаєте навчатись, Законом України «Про зайнятість населення» для Вас передбачено право на одноразове отримання ваучера для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

Право на отримання ваучера мають:

-  особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку;

- особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

- особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

- внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

На підставі ваучера здійснюється  перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з  пріоритетними видами економічної діяльності, а також підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Механізм видачі центрами зайнятості особам ваучерів для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 342, від 30 вересня 2015 року № 779 та від 11.04.2018 № 263).

Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінсоцполітики переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, і є резидентами.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

Навчання за виданим ваучером для громадян є безкоштовним та здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах видатків, передбачених на цю мету у бюджеті Фонду на відповідний рік.

У разі, коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

Ваучер для підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці не видається:

  • особам, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
  • особам, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • особам, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

 За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до найближчого центру зайнятості.