Згідно наказу Міністерства соціальної політики України №815 від 07.08.2015 «Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого  виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців» та Порядку її подання», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2015 року №1225/27670, форма звітності № 1-ПА заповнюється суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктами господарювання, що здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців.

Розділ I форми заповнюється суб'єктами господарювання, які мають ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, розділ II - суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні.

Розділ III заповнюється тими суб'єктами господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця.

Звітність подається щороку не пізніше 15 січня після звітного року районним, міським, міськрайонним, районним у містах органам державної служби зайнятості за місцем здійснення діяльності. Якщо останній день строку попадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подачі звіту є перший після нього робочий день.