Професія електрозварника включає в себе дві інші – електрозварника ручного зварювання і газозварника. Люди цієї професії працюють на будівництві, на підприємствах машинобудування, металообробки, в комунальних організаціях, у сільському господарстві та багатьох інших галузях. Зварювальна наука дає можливість створювати раціональні, економічні, надійні та технологічні зварні конструкції. Сучасний стан зварювального виробництва в Україні характеризується наявністю значних потужностей з випуску зварних конструкцій, зварювальних матеріалів і обладнання.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ

Основне завдання електрогазозварника з’єднати (зварити) або розрізати за допомогою зварювального апарату металеві конструкції. У своїй роботі він використовує електроди, зварювальний пальник, шланги, щипці, різні зварювальні апарати. Цей фахівець працює індивідуально або у складі бригади. Свою роботу з початку до кінця виконує самостійно і несе за неї відповідальність.

ХАРАКТЕР РОБОТИ

Неможливо оволодіти основами професії, не володіючи прийомами ручного зварювання. Зварювання ведеться за кресленнями та технологічними картами, де вказано методи, марки електродів та час, потрібний для зварювання. При необхідності зварити деталь, до якої немає технологічних карт та креслень, зварник самостійно визначає особливості параметрів зварювання, матеріалу, швів, електродів, режиму тощо. Електрозварник повинен мати добру підготовку у сфері фізики та хімії (розділи електрика, електротехніка), математики, металознавства. Він повинен знати будову зварювальних апаратів, автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення, які застосовує; властивості і призначення зварювальних матеріалів; основні види контролю зварних швів; вибір зварювальних матеріалів; причини виникнення внутрішніх напруг і деформації у виробах, які зварює, і заходи щодо їх запобігання; установлення режимів зварювання за даними параметрами; принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці; вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами і механізмами.

УМОВИ РОБОТИ

Робота в приміщеннях та на відкритих будівельних майданчиках за любої погоди, велике навантаження на зір із-за високої яскравості електричної дуги, ультрафіолетового випромінювання.

Електрозварник відноситься до професії «гарячого цеху» із-за шкідливості виробництва внаслідок великого відселення газів та тепла. Можливе виконання робіт на висоті і в дуже не зручних та небезпечних позах. 

РИНОК ПРАЦІ

В сучасних умовах потреба в робітниках, які мають професію електрозварник ручного зварювання, постійна і має тенденцію до зростання. Люди, які мають цю професію, працюють на будівництві, в комунальних підприємствах, у промисловості і навіть на флоті та у космосі.

ПРИВАБЛИВІ РИСИ І ПОЗИТИВНІ СТОРОНИ ПРОФЕСІЇ

  • достатньо безпечні та сучасні умови праці;
  • постійне професійне зростання;
  • можливість відкрити власний бізнес;
  • висока заробітна платня;
  • користується широким попитом в машинобудуванні та будівництві.

ВИМОГИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНО–ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Ця професія вимагає, щоб робітник мав гарне здоров‘я, а саме, добру зорово-рухову, короткочасну та оперативну пам‘ять, зосередження та стійкість уваги, просторову уяву, практичне мислення.

Також робітник повинен мати:

– високий невербальний інтелект;

– емоційну стійкість, гнучкість і рухливість;

– акуратність та зібраність,

– гостроту зору та кольоросприйняття.

ПЕРСПЕКТИВИ

Підвищення розряду, збільшення заробітної плати, кар’єрний ріст (електрозварник-майстер-начальник групи  чи  цеху).