Промислове освоєння «Донецького басейну» (скорочено «Донбас») розпочалось з кінця ХІХ століття. З кожним роком шахт ставало все більше, з кожним десятиліттям видобуток корисних копалин ставав все складнішим. Гірнича промисловість стрімко розвивалась та потребувала висококваліфікованих фахівців, які б відповідали за безпечну механізацію промисловості. Так і з’явились професія «гірничий інженер» – одна з найважливіших професій на Донеччині.

Сьогодні гірничий інженер – це фахівець, що добре знає сучасну техніку і технології, економіку й організацію виробництва, що вміє послуговуватися інженерними методами під час розв’язання інженерних завдань і водночас володіє здатністю до винахідництва.

Для професії гірничий інженер також характерне своє різноманіття. Бувають інженери з буровибухових робіт, із гірничих робіт, з експлуатації устаткування, маркшейдери тощо. Для кожної спеціальності властиві свої особливості, умови праці, а також набір професійно важливих якостей.

Наприклад, для гірничого інженера – будівельника шахт важливими є такі особистісні якості: конкретно-образне й оперативне мислення, хороша пам’ять, практичність, точність.

Від якості роботи інженера залежить життя і здоров’я людей. Тому інженер повинен бути відповідальним, фізично і розумово витривалим. Мають бути сформовані організаторські здібності, уміння швидко й ефективно приймати рішення, що допоможуть під час надзвичайних ситуацій.

Трудові обов’язки гірничого інженера:

  • проектування та будівництво споруд;
  • розроблення та будівництво вентиляцій, водовідливу;
  • технічне обслуговування обладнання;
  • забезпечення дотримання вимог виробничої безпеки та Законодавства України у сфері охорони надр та природокористування;
  • оформлення відповідної документації.

Без якісного обслуговування механізмів термін служби шахти різко скорочується.

Освіта. Гірничий інженер – це глибока фундаментальна підготовка з таких технічних дисциплін, як математичний аналіз, інженерна графіка, матеріалознавство та безліч інших вузькоспеціалізованих дисциплін, перелік яких залежить від конкретної спрямованості.

У процесі навчання студенти отримують ґрунтовну загальнотехнічну, фізикоматематичну й іншу природничу підготовку залежно від спеціальності. У школі добре треба знати фізику, математику, креслення.

 

На Донеччині фахівців гірничої галузі готують у таких навчальних закладах:

  • ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»;
  • Селидівський політехнічний фаховий коледж;
  • Донбаський державний коледж технологій та управління.