Додаток 3

       до наказу Донецького обласного центру занятості

04.02.2020 № 12

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ЗІ СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Донецький обласний центр зайнятості

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Донецький обласний центр зайнятості,

84331, Донецька обл., м. Краматорськ, бульвар Краматорський, 41

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер, 09.00 – 18.00
п’ятниця, 09.00 – 16.45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0626) 48-57-89;

факс (0626) 48-65-94
E-mail: resept@donocz.gov.ua ,

http://www.dcz.gov.ua/don/control

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення» (далі — Закон)

5

Акти Кабінету Міністрів України

 

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для одержання адміністративної послуги

1. Роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про скасування дозволу за таких обставин:

1) трудовий договір (контракт) з іноземцем чи особою без громадянства припинено;

2) припинено виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, у зв’язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства;

3) територіальний орган або підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

2. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, скасовує виданий дозвіл у разі:

1) невнесення роботодавцем плати за видачу або продовження дії дозволу у строк, визначений частиною другою статті 42-4 цього Закону;

2) неподання роботодавцем у встановлений цим Законом строк до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, копії трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, якщо подання такої копії є обов’язковим відповідно до цього Закону;

3) подання роботодавцем письмової заяви про скасування дозволу за обставин, передбачених пунктами 1-3 частини першої цієї статті, або виявлення територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, таких обставин;

4) виявлення недостовірності даних у поданих роботодавцем документах, яка не могла бути виявлена під час розгляду заяви;

5) наявності рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця або особи без громадянства, прийнятого відповідно до статей 26 та 30 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства";

6) встановлення факту застосування праці іноземця або особи без громадянства на інших умовах, ніж ті, що визначені дозволом, або іншим роботодавцем (крім роботи за сумісництвом відповідно до абзацу другого частини другої статті 42 цього Закону та суміщення посад відповідно до частини третьої статті 42 цього Закону);

7) невикористання іноземцем або особою без громадянства права на оскарження рішення територіального органу чи підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або у разі остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

8) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким іноземця чи особу без громадянства засуджено за вчинення злочину".

7

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подаються особисто, через уповноважений орган чи особу або надсилається поштою.

8

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна

9

Строк надання адміністративної послуги

Загальний строк розгляду заяв.

10

Результат надання адміністративної послуги

Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

11

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення про скасування дозволу оформлюється наказом територіального органу.

12

Примітка

На офіційному сайті Донецького обласного центру зайнятості http://www.dcz.gov.ua/don/control у розділі «Видача дозволів іноземцям» розміщені нормативно-правові акти, які регламентують надання адміністративної послуги щодо видачі, продовження дії та скасування дозволу на застосування, праці іноземців та осіб без громадянства, про внесення змін до такого дозволу.