З метою цілеспрямованої допомоги у вирішенні питання працевлаштування та професійного самовизначення для різних категорій клієнтів 18 вересня 2018 року фахівці Олександрівського районного центру зайнятості провели клубне засідання в Молодіжному центрі «МАК», учасниками якого стали 14 осіб.
 Проведення клубного засідання сприяло самовизначенню учнів у виборі професії, підвищенню конкурентоспроможності безробітних та студентської молоді на ринку праці, оволодінню знаннями з техніки пошуку роботи та побудови кар’єри.
Ефективність зазначеної форми роботи визначається можливістю створення умов для сприйняття, практичного засвоєння та емоційного переживання різного роду інформації, що сприяє активній позиції клієнта на сучасному ринку праці.