В Україні гостро стоїть проблема легалізації трудових відносин та заробітної плати. На жаль, відносини між роботодавцями та найманими працівниками не завжди відповідають нормам законодавства. Часто працівники отримують офіційну зарплату меншу за мінімальну (або на рівні мінімальної), а решту зарплати - у «конверті». Таким способом роботодавці ухиляються від сплати податку. Не рідкість і випадки, коли працівники взагалі офіційно не оформлені на роботу. 

Легалізація трудових відносин і заробітної плати, ліквідація прихованої зайнятості - є одним з ключових напрямків роботи усіх державних органів.

Офіційне працевлаштування - це не лише вимога законодавства. Це, перш за все, - гарантія прав найманого працівника на стабільну роботу, заробіток, своєчасну відпустку та соціальні виплати. По-друге, це впевненість роботодавця у своєму робітникові, який з офіційним працевлаштуванням отримує не лише права, але і обов’язки.

Чому важливо працювати не по усній домовленості, а бути працевлаштованим офіційно - уклавши трудовий договір з роботодавцем?
Легальна трудова діяльність - це основа соціальної захищеності працюючого населення.
Відсутність цивілізованих трудових відносин позбавляє працівників:
-захисту від незаконного звільнення;
-отримання вихідної допомоги у разі звільнення за ініціативою роботодавця;
-гарантованої виплати  заробітної плати 2 рази на місяць;
-права на щорічну основну відпустку не менше 24 календарних днів; соціальну відпустку з вагітності та пологів; додаткових відпусток передбачених Законом України «Про відпустки»;
-права на оплату листа непрацездатності; 
-права не залучатися до наднормових робіт без згоди працівника;
-соціальних послуг та виплат у разі нещасного випадку на роботі та професійного захворювання;
-цілої низки інших прав і соціальних гарантій передбачених чинним трудовим законодавством.
Якщо працівник не уклав трудового договору, а лише усно домовився з роботодавцем, то в разі порушення його прав на оплату праці та інші трудові гарантії важко буде довести свої права навіть у судовому порядку.

Чому роботодавці повинні бути зацікавлені в оформлені трудових відносин?
Оскільки трудовий договір є двосторонньою угодою між найманим працівником та роботодавцем, де право однієї сторони відповідає обов’язку іншої, використання «тіньової» зайнятості для роботодавця призводить до позбавлення права вимагати виконання роботи належним чином, підпорядкування найманого працівника внутрішньому трудовому розпорядку, режиму роботи, можливості покласти на працівника матеріальну відповідальність тощо.
Працівник не підконтрольний роботодавцеві. Роботодавець не наділений владними повноваженнями і не вправі притягати працівника до дисциплінарної відповідальності. 
Однак без свідомості самих громадян, які повинні наполягати на узаконенні своїх конституційних прав на працю шляхом обов’язкового укладання з роботодавцем трудових договорів, це питання в повному обсязі не може бути вирішено.
Сьогодні кожен працівник сам мусить вирішувати, що є найголовнішим - жити одним днем, чи мати впевненість у завтрашньому дні та отримувати певні соціальні гарантії.