Муляр – це робітник, що бере участь у зведенні і ремонті житлових будинків, мостів, промислових та інших споруд із природних і штучних будівельних матеріалів.                      

Муляр повинен знати:

 • гідроізоляційні матеріали, що застосовують для ізоляції фундаментів та стін;
 •  прості системи кладки і перев’язки швів;
 • правила роботи ручним та електричним інструментом;
 •  вимоги до якості цегляної кладки та збірних залізобетонних конструкцій, що монтуються;
 • правила техніки безпеки;
 • прийоми передачі сигналів, команд крановику;
 • основні властивості природних і штучних будівельних матеріалів і розчинів;
 • технологію зведення і монтажу частин будинку;
 • призначення, пристрій, правила експлуатації інвентарю, інструментів, пристосувань, використовуваних при виконанні робіт із кладки і ремонту кам'яних конструкцій будинків і споруджень.

Умови роботи.

Виробничі операції муляр виконує за допомогою ручних інструментів: кельми, молоточка-кирки, ковша-лопати, розшивки. Кельмою робітник розрівнює розчин на стіні, заповнює їм вертикальні шви кладки і видаляє надлишок, що виступив на лицьовій поверхні стіни. Високої продуктивності праці муляри досягають тільки при скоординованій роботі в бригаді і в парі, як правило, муляр працює разом з підручним робітником, що має нижчу кваліфікацію.

Муляр може працювати як у приміщенні, так і на відкритому повітрі (можливо, на висоті). Роботу муляра виконують як чоловіки, так і жінки. Однак праця муляра досить важка та напружена і тому нею займаються переважно особи чоловічої статі.

До шкідливих умов праці відносяться: погодні умови (якщо будівництво ведеться на відкритому повітрі), шум і вплив застосовуваних матеріалів.

Освітня підготовка. Професію можна здобути у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Необхідні індивідуально – психологічних особливості:

 • добре розвинутий окомір при кладці цегли (також при викладанні напусків, виступів, поясів);
 • розвинене почуття часу (оцінити положення цегли, товщину розчинної постелі і правильність інших операцій необхідно в обмежений відрізок часу);
 • велика роль дії рук (треба тонко відчувати рівномірність тиску всієї площі цегли на розчин і дозувати зусилля);
 • просторова уява, технічне мислення, стійка увага, наочно-образна пам’ять (для планування і контролю всієї роботи);
 • мати хорошу підготовку з фізики, хімії, матеріалознавства.

Ринок праці: будівництво, реставрація будинків, виробничих приміщень, мостів. На ринку праці професія затребувана, попит на неї стабільний. Потреба у робітниках цієї професії постійна і має тенденцію до зростання. У переважній більшості регіонів України муляр без особливих ускладнень знаходить роботу в будівельних організаціях, на підприємствах та в установах різних форм власності, наприклад,  домобудівних комбінатах, ремонтних і житлових управліннях тощо. Таким чином, професія муляра має сталий попит на ринку праці. Ризик безробіття у мулярів мінімальний і пов’язаний, перш за все, з недостатнім досвідом або кваліфікацією.