Робота в поліції, скрізь, в усьому світі, є небезпечна та пов’язана з постійним стресом і загрозою для життя та здоров’я. Тому першим кроком для того, щоб стати правоохоронцем має бути ґрунтовне усвідомлення і ознайомлення з роботою поліцейського та зважування усіх аспектів даної професії.

Відповідно до зазначених завдань і функцій, у поліції наявні галузеві служби, до яких належать:

 • кримінальна  поліція;
 • патрульна поліція;
 • органи досудового розслідування;
 • поліція охорони;
 • спеціальна поліція;
 • поліція особливого призначення.

На службу в поліції можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, які мають повну загальну середню освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, які володіють українською мовою.

Обов’язки поліцейського:

 • неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського;
 • професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів керівництва;
 • поважати і не порушувати прав і свобод людини;
 • надавати невідкладну, зокрема домедичну і медичну, допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я тощо.

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:

 • емоційно-вольова стійкість;
 • розвинені комунікативні здібності;
 • уміння встановлювати психологічний контакт;
 • потужна професійна та особистісна мотивація;
 • високий ступінь розвитку уваги, спостережливості, пам’яті, логічного мислення, уяви та інтуїції.