Поради щодо складання портфоліо студента

Портфоліо студента – це  каталог досягнень учня за час його навчання в навчальному закладі. Воно допомагає об'єктивно оцінювати сили, а також уміння та знання, придбані в результаті наукової діяльності. Рейтинг майбутнього фахівця, який незабаром вийде на ринок праці, безпосередньо залежить від його здатності конкурувати, мотивації до кар'єрних досягнень, рівня професійної компетенції. Складання портфоліо сприяє  успішному працевлаштуванню майбутньому фахівцю.

Типи портофліо

Сучасні педагогічні технології виділяють три типи портфоліо студента:

  • Документаційне – портфель документів, який  засвідчують індивідуальні досягнення студента в освітньому процесі.
  • Портфоліо робіт – збори студентських робіт творчого, дослідницького характеру, а також зазначені успіхи в олімпіадах, конкурсах, наукових конференціях.
  • Портфоліо відгуків – оцінка власних досягнень додатково відгуками викладачів, однокурсників, батьків і т. ін.

Зміст портфоліо студента

Систематизований список заслуг учня університету або коледжу – це робота творчого характеру, але підхід до неї повинен бути суворо закріплений фактами. Створений він може бути в якості портфеля документів на паперовому носії або електронна презентація з фотографіями, виписками та копіями документів.

Розділи портфоліо студента повинні бути чіткими і лаконічними, підкріплені тільки достовірними фактами з навчальних буднів і студентської практики.

Структура портфоліо

Буває різноманітна структура портфоліо студента, наприклад:

  • інформація особистого характеру (автобіографія, інтереси, захоплення, компетенція, рівень володіння спеціальністю);
  • резюме, відеорезюме;
  • рівень знань з майбутньої професії (результати наукових досліджень, практичних робіт, курсових проектів тощо);
  • офіційні документи (дипломи, грамоти та інші нагороди);
  • опис професійних навичок (звіти по пройденої студентом практики);
  • наукові роботи (публікації і розробки);
  • додаткова освітня база (курси, факультативи, семінари, конференції).Це зібрання документів та досягнень конкретного студента може полегшити відбір претендентів на певну посаду для потенційного роботодавця.

Таким чином,  яскраве портфоліо студента – це один з вагомих шансів вдалого працевлаштування.