Електрослюсар підземний – шахтарська професія, ключова фігура в підтримці працездатності шахти.

ХАРАКТЕР РОБОТИ

Трудовий процес електрослюсаря підземного включає:

 • складний моніторинг виробничого процесу,
 • аналіз аварійних ситуацій, пов’язаних з поломками різного обладнання, яке розміщується на значній відстані,
 • швидку ліквідацію поломок,
 • дотримання планів профілактичних ремонтів апаратури і механізмів.

Електрослюсар підземний проводить монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування; здає в експлуатацію та технічне обслуговування машини, механізми та інше обладнання.

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Електрослюсар підземний має знати:

 • конструкцію, технічні характеристики та принцип роботи обслуговуваних машин, механізмів та іншого обладнання;
 • правила випробування машин і механізмів;
 • основи електротехніки;
 • правила вимірювання та випробування ізоляції, ємкості та електричного опору кабелів;
 • допустимі навантаження на працюючі деталі, вузли і механізми;
 • профілактичні заходи щодо запобігання поломок і аварій;
 • технічні умови на ремонт, випробування та здавання обладнання; правила вмикання і вимикання струму високої напруги;
 • порядок монтажу силових електроапаратів;
 •  технологію виготовлення гумово-тросових стрічок, зчалювання і варіння стиків, властивості гуми і клеїв.

УМОВИ РОБОТИ

Різниця між професіями електрослюсаря і звичайного електрика полягає в різних умовах роботи. Електрослюсар підземний змушений працювати в обмеженому просторі, при підвищеній вологості, сильній запиленості та у вибухонебезпечному навколишньому середовищу.

ВИМОГИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНО–ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

 • високе почуття відповідальності,
 • обережність,
 • завбачливість,
 • спостережливість,
 • розвинена зорова пам'ять, хороший зір, слух і нюх,
 • здатність до логічного мислення,
 • наполегливість і твердість характеру,
 • хороша координація рухів і спритність рук,
 • дисциплінованість і організованість.

СПОРІДНЕНІ ПРОФЕСІЇ

 • Електрослюсар підземний
 • Машиніст підземних установок
 • Гірник очисного забою
 • Оббирач гірничих виробок
 • Прохідник гірничих схилів
 • Гірник з ремонту гірничих виробок
 • Гірничомонтажник підземний
 • Машиніст гірничих виїмкових машин
 • Машиніст конвеєра
 • Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристрої.