Загальна характеристика професії

Фрезерувальник на фрезерному верстаті обробляє складні криволінійні та пласкі поверхні деталей, пази, отвори різної форми, уміє читати креслення, правильно використовує різні фрези та пристосування до верстата, вибирає раціональні прийоми фрезерування. За кресленням деталі та технологічною картою визначає послідовність обробки деталі. За допомогою вимірювальних інструментів перевіряє відповідність деталі кресленнями. Використовує електромеханічне обладнання (фрезерний верстат) і вимірювальні інструменти.

Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень - фрезерувальник.

Вимоги до професійної підготовки

Повинен знати: основи геометрії, тригонометрії, креслення; матеріалознавства, теорію обробки металів; будову, принципи роботи та наладки фрезерних верстатів; прийоми проведення вимірювань з використанням вимірювальних інструментів; систему допусків, класи точності і шорсткості. Кваліфікований фрезерувальник повинний знати пристрій, технічні характеристики, кінематичні схеми верстатів і способи керування ними, технологію обробки деталей на них. Треба також засвоїти призначення й умови і правила застосування фрез, їхнього заточення, особливості матеріалів. Вимагаються знання по фізиці, математиці, хімії, кресленню й іншим предметам.

Повинен вміти: "читати" креслення; налаштовувати фрезерний верстат за заданою технологією обробки виробів; обробляти заготовки на фрезерні верстати; користуватися вимірювальними інструментами.

Вимоги до індивідуальних особливостей фахівця

Нормальна гострота зору, зорово-рухова координація на рівні рухів рук, точний лінійний і об'ємний окомір, здатність до концентрації уваги, гарна зорова пам'ять, розвинене наочно-образне мислення, просторова уява.

Медичні протипоказання

Робота не рекомендується людям із захворюваннями: органів дихання (туберкульоз, хронічна пневмонія та ін.); серцево-судинної системи (гіпертонія, вади серця та ін.); нервової системи (менінгіт, непритомність та ін.); опорно-рухового апарату (деформація хребта, хронічний ревматизм та ін); органів зору (зниження показників зору, яке не компенсується); порушення слуху (по кольору стружки фрезерувальник може визначити правильність виконання роботи, а по ритму роботи верстата - його справність); шкіри - з локалізацією на кистях рук (екзема та ін.). Протипоказанням можуть бути плоскостопість.

Умови праці.

Робоче місце фахівця - це цех чи майстерня. Робоче місце гарне освітлено й укомплектовано необхідними інструментами. Як шкідливі фактори можна перелічити: підвищений рівень шуму, блиск оброблюваного металу, робота пов'язана з пересуванням заготівлі на верстаті й напруженої одноманітній постійній позі.

Області застосування.

Можливі місця роботи: заводи, підприємства по виготовленню металоконструкцій, деталей, верстатобудівні організації, автомобілебудування, суднобудування, фірми, що займаються будівельним дизайном і ін.

Спілкування не стоїть на першому плані, має вузькопрофесійний характер. Діяльність носить індивідуальний характер.

Споріднені професії

Заточник, слюсар-інструментальник, верстатник широкого профілю, токар-універсал. шліфувальник, свердлувальник, зуборізник, стругальник.