15 листопада 2018 року в Бахмутському міському центрі зайнятості в рамках роботи соціально-психологічного тренінгового центру «Шлях до успіху» відбувся тренінг на тему "Самопізнання для подальшої професійної самореалізації". В заході взяли участь  13 безробітних, які не мають професійної підготовки або втратили професійну кваліфікацію через тривале безробіття.

Мета тренінгу - мотивація шукачів роботи до професійної перекваліфікації та знаходження нового вектору  професійної діяльності згідно вимог сучасного ринку праці, подолання психологічних бар'єрів, що заважають повноцінному самовираженню.

Тренер соціально – психологічного тренінгового центру  "ШЛЯХ ДО УСПІХУ" Оксана Мавріна через експрес- тестування , цікаві вправи «Інтерв’ю» «Чотири Квадрати» , мозкові штурми сприяла формуванню і розвитку у слухачів навичок самопізнання і саморозвитку для подальшої реалізації в трудовій діяльності та професійному зростанні.