Додаток 6

до наказу Донецького обласного центру занятості

04.02.2020  12

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1

Прийом та реєстрація заяви та документів, які до неї додаються (за описом)

 

Начальник відділу

Провідний документознавець відділу

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день отримання документів

2

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги щодо відповідності їх вимогам Закону України “Про зайнятість населення”

Заступник директора - начальник відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Заступник начальника відділу

Провідний інспектор з питань

працевлаштування іноземців

відділу з питань застосування

праці іноземців та осіб без

громадянства

Відділ з  питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом 1 робочого дня

3

Прийняття рішення щодо продовження дії  дозволу

Керівник територіального органу та/або його заступники

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом трьох робочих днів з дня реєстрації документів  у разі відсутності підстав, для зупинення розгляду заяви передбачених частиною третьою статті 42-8 Закону України “Про зайнятість населення”

 

4

Повідомлення заявника про прийняте рішення (надсилається роботодавцю та розміщується на сайті територіального органу)

Заступник начальника відділу

 

Провідний інспектор з питань

працевлаштування іноземців

відділу з питань застосування

праці іноземців та осіб без

громадянства

 

Начальник відділу

Провідний фахівець відділу

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ інформаційної роботи

Протягом двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення

5

Оформлення продовження дії та видача дозволу

Заступник начальника відділу

 

Провідний інспектор з питань

працевлаштування іноземців

відділу з питань застосування

праці іноземців та осіб без

громадянства

 

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Після прийняття відповідного рішення