Додаток 8

до наказу Донецького обласного центру занятості

27.09.2017 149

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1

Прийом та реєстрація заяви щодо внесення змін до дозволу

Заступник начальника відділу

Провідний документознавець відділу

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи

У день отримання документів

2

Розгляд щодо відповідності наданих документів Закону України “Про зайнятість населення”

 

Заступник начальника відділу

 

провідний інспектор з питань посередництва

Відділ з питань посередництва у сфері зайнятості

Протягом 1 робочого дня

3

Прийняття рішення щодо внесення змін до дозволу

Керівник територіального органу та/або його заступники

Відділ з питань посередництва у сфері зайнятості

Протягом трьох робочих днів з дня реєстрації документів  у разі відсутності підстав, для зупинення розгляду заяви передбачених частиною третьою статті 428 Закону України “Про зайнятість населення”

4

Повідомлення заявника про прийняте рішення (надсилається роботодавцю та розміщується на сайті територіального органу)

Заступник начальника відділу

 

провідний інспектор з питань посередництва

Заступник начальника відділу

провідний документозна-вець відділу

Відділ з питань посередництва у сфері зайнятості

 

 

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи

Протягом двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення

5

Оформлення та видача дозволу

Заступник начальника відділу

 

провідний інспектор з питань посередництва

Відділ з питань посередництва у сфері зайнятості

Після прийняття відповідного рішення