Додаток 5

до наказу Донецького обласного центру занятості

27.09.2017 149

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1

Прийом та реєстрація заяви та документів, які до неї додаються (за описом)

Заступник начальника відділу

Провідний документознавець відділу

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи

У день отримання документів

2

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги щодо відповідності їх вимогам Закону України “Про зайнятість населення”

Заступник начальника відділу

провідний інспектор з питань посередництва

Відділ з питань посередництва у сфері зайнятості

Протягом 1 робочого дня з дати надходження заяви про видачу дозволу та документів, які до неї додаються

3

Прийняття рішення щодо видачі дозволу

Керівник територіального органу та/або його заступники

Відділ з питань посередництва у сфері зайнятості

Протягом семи робочих днів з дня реєстрації документів  у разі відсутності підстав, для зупинення розгляду заяви передбачених частиною третьою статті 42-8 Закону України “Про зайнятість населення”

4

Повідомлення заявника про прийняте рішення (надсилається роботодавцю та розміщується на сайті територіального органу)

Заступник начальника відділу

 

провідний інспектор з питань посередництва

 

Заступник начальника відділу

 

провідний документознавець відділу

Відділ з питань посередництва у сфері зайнятості

 

 

 

 

 

 

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи

Протягом двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення

5

Оформлення та видача дозволу

Заступник начальника відділу

 

провідний інспектор з питань посередництва

 

Відділ з питань посередництва у сфері зайнятості

Після прийняття відповідного рішення при видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства