Додаток 7

до наказу Донецького обласного центру занятості

04.02.2020  12

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ЗІ СКАСУВАННЯ ДІЇ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1

Прийом та реєстрація  документів щодо скасування дозволу

Начальник відділу

Провідний документознавець відділу

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день отримання документів

2

Розгляд щодо відповідності наданих документів Порядку

Заступник директора - начальник відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Заступник начальника відділу

Провідний інспектор з питань

працевлаштування іноземців

відділу з питань застосування

праці іноземців та осіб без

громадянства

Відділ з  питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом 1 робочого дня

3

Прийняття рішення щодо скасування дозволу

Керівник територіального органу та/або його заступники

Відділ з  питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом семи робочих днів з дня реєстрації документів

4

Повідомлення заявника про прийняте рішення (розміщується на сайті територіального органу)

Заступник начальника відділу

 

Провідний інспектор з питань

працевлаштування іноземців

відділу з питань застосування

праці іноземців та осіб без

громадянства

 

Начальник відділу

Провідний фахівець відділу

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ інформаційної роботи

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення