Додаток 7

до наказу Донецького обласного центру занятості

27.09.2017 149

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ЗІ СКАСУВАННЯ ДІЇ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1

Прийом та реєстрація  документів щодо скасування дозволу

Заступник начальника відділу

Провідний документознавець відділу

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи

У день отримання документів

2

Розгляд щодо відповідності наданих документів Порядку

Заступник начальника відділу

 

провідний інспектор з питань посередництва

Відділ з питань посередництва у сфері зайнятості

Протягом 1 робочого дня

3

Прийняття рішення щодо скасування дозволу

Керівник територіального органу та/або його заступники

Відділ з питань посередництва у сфері зайнятості

Протягом семи робочих днів з дня реєстрації документів

4

Повідомлення заявника про прийняте рішення (надсилається роботодавцю та розміщується на сайті територіального органу)

Заступник начальника відділу

провідний інспектор з питань посередництва

Заступник начальника відділу

Провідний документознавець відділу

Відділ з питань посередництва у сфері зайнятості

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи

 

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення