У Міжнародній стандартній класифікації професій зазначено 5113 професій та спеціальностей.

Вибір своєї професії, єдиної, одної з великої безлічі – складне і відповідальне завдання. Кажуть, що вдало вибрана професія – це половина щастя. У такому твердженні немає ніякої надуманості, тому що питання "Ким бути?" – це питання не тільки про роботу, але й про образ життя у майбутньому.

Професія (фах) – відокремлений у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти. При професійному виборі майбутній фахівець керується вже наявними в нього переконаннями, установками і особистісними цінностями.

Спеціальність – вид занять у рамках однієї професії. Якщо професії утворюються безпосередньо із запитів практики, то спеціальності визначаються класифікаторами, номенклатурою або переліком напрямів та спеціальностей освіти. Саме за ними і відбувається підготовка в навчальних закладах України.

Пропонуємо Вам:

щоб обрати саме ту професію, яка найбільше відповідає вашим уподобанням, здібностям, можливостям, знанням, інтересам, прагненням, умінням та складу вашого характеру.