Юрист - це людина, яка розбирається в юридичних питаннях і має відповідну освіту.

Під цим визначенням об'єднані люди різних професій: адвокат, юрисконсульт, юрист-міжнародник, корпоративний юрист, судді, прокурори, нотаріуси та слідчі.

Будь-яка юридична діяльність поділяється на певні види, такі як:

 • здійснення правосуддя;
 • прокурорська робота;
 • юридична допомога громадянам, підприємствам і організаціям;
 • нотаріальна сфера;
 • правові послуги державним органам, фізичним та юридичним особам.

Юрист має володіти навичками:

 • публічних виступів,
 • проведення зустрічей, бесід та інших форм спілкування з населенням.

Залежно від спеціалізації юриста, він зобов'язаний досконало знати галузеве законодавство та практику його реалізації.

 • володіння глибокими і міцними теоретичними знаннями, знаннями чинного законодавства,
 • сучасним правовим і економічним мисленням,
 • здатністю розбиратися в політичних течіях і державній політиці;
 • вміння застосовувати знання в своїй практичній професійній діяльності,
 • володіння практичними навичками за фахом.

Юрист також повинен володіти високою загальною і професійною культурою, знати і вміло застосовувати методи управління, впливу на людей, вміти вести правову пропаганду і виховну роботу серед населення, володіти методами наукової організації праці, постійно підвищувати свою кваліфікацію, вміти працювати в умовах розвитку ринкових відносин.

Необхідні індивідуально – психологічних особливості:

 • інтелектуальність,
 • моральність,
 • розвинене почуття обов'язку
 • принциповість і незалежність в прийнятих рішеннях,
 • почуття непримиренності з правопорушеннями,
 • справедливість,
 • професійна етика,
 • комунікабельність.

Освітня підготовка.

Юристів готують юридичні факультети університетів, юридичні коледжі та інститути: бакалаврат за 4 роки і 1-2 роки на магістратурі. Також правничу професію можна освоїти за 5-6 років на вечірній та заочній формах навчання та як другу вищу освіту – в інститутах післядипломної освіти.

Ринок праці:

Залежно від спеціалізації з юриспруденції можна вибрати місце роботи до душі. Доброю практикою для набуття досвіду може бути робота в суді секретарем. Розгляд справ у судових засіданнях дає практичний навик - з часом фахівець починає добре розбиратися і в процесуальних моментах, і в законодавстві. Практичний досвід в кар'єрі юриста дуже важливий.

Для набуття досвіду також підходить робота помічником адвоката. Тут можна дізнатися всі підводні камені адвокатської кар'єри.