На підставі Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 № 269 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 25.10.2019 № 1553) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2013 за № 843/23375, Донецький обласний центр зайнятості оголошує відбір закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі - заклад освіти) для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання.
Для участі у відборі заклади освіти, починаючи з 06.12.2019 можуть подати до Донецького обласного центру зайнятості (84331, м. Краматорськ, бул. Краматорський, 41, каб. 220) пропозиції про участь у відборі разом з документами, зазначеними в додатку 1 до цього оголошення. Години прийому – з 9-00 по 18-00.
Відповідальна за прийом пропозицій – Шалюто Ірина Григорівна тел.(095) 457-44-84.
Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних є подання всіх документів, зазначених у додатку 1, який оприлюднено на сайті Донецького обласного центру зайнятості (https://don.dcz.gov.ua/ у розділі «Навчання»), а саме:
- місце розташування закладу освіти в межах адміністративно-територіальної одиниці Донецької області;
- наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);
- наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти, потрібного для повного виконання навчальних планів та освітніх програм;
- наявність баз для проведення виробничої практики.
Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації проживання зареєстрованих безробітних у період навчання є відповідність умов проживання санітарним нормам, установленим законодавством.
Список професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими передбачається організація професійного навчання безробітних у 2020 році, наведено у додатку 2 до цього оголошення.
Додатки:

1. Перелік документів, які входять до пропозиції про участь у відборі закладів освіти.

2. Перелік професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими оголошується відбір закладів освіти

Телефони для довідок:
- Відділ організації профнавчання Донецького обласного центру зайнятості (06264) 8-57-52
- Заступник начальника відділу організації профнавчання - Єрьоменко Анатолій Юрійович (095) 150-24-04